Instellen per code

Back to overview
1/7

Instellen per code

Als het merk van uw apparaat niet wordt vermeld in de functie SimpleSet, kunt u het instellen door de codes afzonderlijk te gebruiken. Als u dit wilt doen, zoekt u eerst uw merk in de codelijst. Merken worden vermeld per apparaattype: tv, Streamer of audio (ontvanger of Soundbar).

Elke code bestaat uit 5 cijfers, deze kunnen worden ingevoerd door de volgende toetsen te gebruiken die voor de cijfers 1-6 staan.

 

Image
Streamer Setup by Code
2/7

.

Schakel uw apparaat in (niet op stand-by) en richt de OFA-afstandsbediening erop.

 

Image
TV AAN
3/7

.

TV

Hold down TV Power and BACK keys until the yellow LED under the ring blinks twice. 

 

Streamer / Digital Media Box

Hold down STREAMER POWER and HOME - until the red LED under the ring blinks twice.

 

 

 

Audio Receiver, Sound Bar

Hold down Volume + and Volume – until the Green LED under the ring blinks twice.

Image
Streamer TV POWER _ Back
Image
Streamer Power_Home
Image
Streamer Volume +-
4/7

.

Voer de eerste 5 cijfers van de code in die wordt vermeld voor uw merk (bijv. 31331 voor Telefunken).

Image
 Streamer setup by code stap3.jpg
5/7

.

De groene LED knippert tweemaal.

Image
 2x groen.jpg
6/7

.

Richt nu de afstandsbediening richting uw apparaat en druk op de toets Power (of Mute*).

7/7

.

Als het apparaat uit wordt geschakeld (of wordt gedempt*), is uw afstandsbediening gereed voor gebruik. Indien dit niet het geval is, herhaalt u stappen 2-5 met de volgende code in de lijst.

tip

*   Als u een audio/video-ontvanger of Soundbar instelt, probeer dan de toets Mute bij stap 5.

Image
TV uit
Back to overview