Användaråterställning

Back to overview
1/1

Användaråterställning

Om du vill återställa fjärrkontrollen till standardinställningarna kan du utföra följande:

1.  Håll ned TV Power och bakåtknappen tills ringen blinkar två gånger i gult sken

2.  Tryck på OPTIONS, REPLAY och HOME i följd

3.  Ringen blinkar rött 4 gånger och fjärrkontrollen återställs

Den här proceduren återställer fjärrkontrollen till det läge den hade när den inhandlades.

Back to overview