CEC-läge

Back to overview
1/1

CEC-läge

Trots att OFA Streaming Remote är utformad för att styra enheter med infrarött ljus (känt som IR), finns det en möjlighet att styra vissa icke-IR-enheter med en tv-funktion som kallas HDMI-CEC. Så om du exempelvis har en Amazon Fire-tv (som styrs av Bluetooth utan IR) kanske den här metoden kan fungera för dig.

Första steget är att konfigurera din tv på OFA Streaming Remote. Detta kan göras via SimpleSet (metod A) eller kod (metod B). När detta har gjorts och fjärrkontrollen fungerar kan du använda funktionerna för volym, ström och ingång på din tv, “CEC-läge”. Först behöver du kontrollera att CEC-läget är aktivt på din tv.

I allmänhet kan du hitta den här inställningen i Meny/Alternativ/Inställningar på din tv. Det kan kallas ett antal olika saker baserat på tv:ns märke. Exempelvis kallar Samsung det AnyNet+, LG kallar det SIMPLINK, Sony kallar det BRAVIA Sync och Panasonic kallar det Viera Link. Men om du hittar något som kallas CEC, HDMI CEC, eller HDMI-kontroll, är detta i allmänhet inställningen du behöver aktivera.

Det kan även vara nödvändigt att aktivera CEC-/HDMI-kontroll på din streaming-box med originalfjärrkontrollen.

När alternativet är aktivt på båda enheterna utför du följande på OFA-fjärrkontrollen:

Håll ned TV Power och A tills ringen blinkar två gånger med gult sken. Från och med nu skickar fjärrkontrollen kommandon till din tv vid användning av menypilknapparna, bakåtknappen, hemknappen och knapparna för bakåtspolning, uppspelning och snabbspolning framåt. Om CEC är korrekt aktiverat på tv och streamingenhet ska detta göra det möjligt för dig att styra dina streamingenheter med One For All-fjärrkontrollen.

tip

Observera att användning av CEC-läget beror på om både din tv och dina streaming-enheter stöder denna kontrollmetod. Tyvärr stöds detta inte på vissa märken och/eller modeller. Om du är osäker på om din enhet stöder CEC ska du läsa manualen.

Om du vid någon tidpunkt vill inaktivera CEC-läget kan du upprepa samma process. Ringen blinkar 4 gånger i grönt och funktionen inaktiveras.

Back to overview