Ingang wisselen

Back to overview
1/1

.

Met de toets Input kunt u de ingang selecteren op uw tv. De meeste tv's gebruiken een menu om een selectie te maken uit een lijst met ingangen, wanneer de AV-toets wordt ingedrukt en er een tv is ingesteld, kunt u met de toetsen Menu omhoog, omlaag, links, rechts en OK tijdelijk de tv bedienen. Wanneer u de toets OK indrukt, of tien seconden geen toets indrukt, kunt u met deze toetsen weer de Streamer bedienen.

Image
 Streamer INPUT key.jpg
Back to overview