Skift af indgang

Back to overview
1/1

.

Tasten Indgang bruges til at vælge indgang på dit tv. De fleste tv’er har en menu, hvor du kan vælge indgange på en liste. Når du trykker på AV-tasten, og du har konfigureret et tv, kan du midlertidigt kontrollere tv’et med menutasterne Up (op), Down (ned), Left (venstre), Right (højre) og OK. Hvis der trykkes på OK-tasten, eller hvis der ikke trykkes på en tast i ti sekunder, vender tasterne tilbage til at betjene din streamerenhed.

Image
 Streamer INPUT key.jpg
Back to overview