Efter konfiguration med SimpleSet eller kode

Back to overview
1/1

.

Din fjernbetjening One For All kan kontrollere op til tre enheder. De fleste taster kan bruges til at kontrollere din streamingboks. Du kan dog også betjene visse funktioner på dit tv og lydbjælke eller AV-modtager

Når du konfigurerer et tv, kontrolleres tv’et med tasterne Volume Up, Volume Down (regulering af lydstyrke), Mute (lydløs), TV Power (tænd/sluk) og TV Input (indgang). Menuhjulet lyser gult for at vise dig, at du nu kontrollerer tv’et.

Hvis du derefter også konfigurerer en lydenhed, som f.eks. en lydbjælke eller en AV-modtager, kan fjernbetjeningen kontrollere Volume Up, Volume Down (regulering af lydstyrke) og Mute (lydløs) på den pågældende enhed. Menuhjulet lyser grønt for at vise, at du kontrollerer lydenheden.

Back to overview