Reset door gebruiker

Back to overview
1/1

Reset door gebruiker

Als u de afstandsbediening wilt herstellen naar de standaardinstellingen, kunt u het volgende uitvoeren:

1.  Houd de toetsen TV Power en Terug ingedrukt tot de ring tweemaal geel knippert.

2.  Druk achtereenvolgens op OPTIONS, REPLAY en HOME

3.  De ring knippert viermaal rood en de afstandsbediening is nu opnieuw ingesteld.

Deze procedure zal de afstandsbediening opnieuw instellen naar de status van aankoop

Back to overview