Brugernulstilling

Back to overview
1/1

Brugernulstilling

Hvis du vil gendanne standardindstillingerne på fjernbetjeningen, kan du gøre følgende:

1.  Hold tasterne TV Power og Back nede, indtil hjulet blinker gult to gange

2.  Tryk på OPTIONS, REPLAY og HOME i rækkefølge

3.  Hjulet blinker rødt 4 gange. Fjernbetjeningen er nu nulstillet

Denne procedure nulstiller fjernbetjeningen til tilstanden på købstidspunktet.

Back to overview