CEC-tilstand

Back to overview
1/1

CEC-tilstand

Selvom OFA Streaming Remote er beregnet til at kontrollere enheder via infrarød teknologi (eller IR), kan visse enheder uden IR-funktionalitet betjenes vha. tv-funktionen HDMI-CEC. Hvis du f.eks. har et Amazon Fire TV (som kontrolleres via Bluetooth, ikke IR), kan du muligvis benytte denne metode.

Du skal som det første konfigurere dit tv på OFA Streaming Remote. Dette gøres vha. SimpleSet (metode A) eller kode (metode B). Når du har gennemført proceduren, og fjernbetjeningen kan regulere lydstyrke, tænd/sluk og indgang på dit tv, kan CEC-tilstanden på fjernbetjeningen bruges. Du skal dog først kontrollere, at CEC-tilstanden er aktiv på dit tv.

Som regel findes denne indstilling under Menu/Valgmuligheder/Indstillinger på dit tv. Navnet kan variere afhængigt af dit tv's fabrikat. F.eks. kalder Samsung den AnyNet+, LG kalder den SIMPLINK, Sony kalder den BRAVIA Sync, og Panasonic kalder den Viera Link. Men som regel kan du finde noget med betegnelsen CEC, HDMI CEC eller HDMI-kontrol, som er indstillingen, du skal aktivere.

Det kan også være, at du skal aktivere CEC/HDMI-funktionen på din streamingboks. Det gør du vha. den originale fjernbetjening.

Når funktionerne er aktiveret på begge enheder, skal du gøre følgende på OFA-fjernbetjeningen:

Hold TV Power- og A-tasterne nede, indtil hjulet blinker gult to gange. Fra nu af sender fjernbetjeningen kommandoer til dit tv, når du trykker på navigationstasterne til menuen, Back-tasten (gå tilbage), Home-tasten (Startside) og tasterne Rewind (spol tilbage), Play (afspil) og Fast Forward (spol hurtigt frem). Hvis CEC er aktiveret korrekt på tv'et og streamingenheden, skulle du kunne kontrollere dine streamingenheder vha. One For All-fjernbetjeningen.

tip

Bemærk, at CEC-tilstanden kun fungerer, hvis både dit tv og dine streamingenheder understøtter denne kontrolmetode. Desværre understøttes den ikke på enheder fra visse fabrikater og/eller modeller. Hvis du er i tvivl, om din enhed understøtter CEC, skal du se brugervejledningen.

Hvis du på et tidspunkt vil deaktivere CEC-tilstanden, skal du blot gentage proceduren. Hjulet blinker grønt 4 gange. Funktionen er nu deaktiveret.

Back to overview