HDMI-val

Back to overview
1/1

HDMI-val

För att visa bilden av din Streaming-box behöver din tv ställas in på rätt HDMI-ingång. Detta görs normalt sett genom att trycka på Input-knappen och sedan välja korrekt ingång från lista eller meny på din tv.

Men för vissa tv-märken går det att omprogrammera Input-knappen på OFA-fjärrkontrollen för att gå direkt till den specifika HDMI-ingången din Streaming-box är inkopplad i, exempelvis HDMI 2. Detta kallas ett “diskret kommando” och kan fungera även om du inte har en direktknapp för HDMI 2 på din originalfjärrkontroll.

I allmänhet stöder endast de största tillverkarna detta. Bra exempel på detta är Samsung, LG och Sony. Du kan testa om din tv stöder detta genom att utföra följande, som även gör det möjligt för dig att konfigurera korrekt HDMI-ingång på inmatningsknappen på OFA-fjärrkontrollen.

Se först till att din One For All-fjärrkontroll redan styr din tv, genom att följa konfigurationsmetod A (Simpleset) eller B (via kod). Kontrollera sedan att tv:n är en annan ingång än din Streaming-box (exempelvis tv) och:

1.  Håll ned TV Input och TV Power tills ringen blinkar två gånger i gult (se till att trycka lätt på TV Input innan TV Power eller tv:n kan stängas av)

2.  Rikta mot tv:n och tryck på TV Input-knappen (HDMI 1 bör visas*)

3.  Om detta är korrekt ingång för din Streaming-box trycker du på TV Power för att lagra den

4.  Annars trycker du på TV Input-knappen igen (HDMI 2 bör visas*)

5.  Upprepa steg 4 vid behov (upp till HDMI 4) genom att trycka på TV Power för att lagra när rätt ingång visas.

6.  Den gröna LED-lampan blinkar två gånger och från och med nu ska TV Input-knappen välja rätt HDMI-ingång direkt.

tip

Om du vill återställa TV Input-knappen tillbaka till dess originalfunktion upprepar du den här processen tills du ser skärmen för inmatningsval och trycker på TV Power för att lagra.

 

Om din tv inte ändras direkt till HDMI 1, 2 eller högre i steg 2, 4 eller 5, kanske den här funktionen tyvärr inte stöds av din tv.

Image
AV Input Hdmi
Back to overview