Valg af HDMI

Back to overview
1/1

Valg af HDMI

For at du kan se indholdet fra din streamingboks på dit tv, skal du indstille den korrekte HDMI-indgang på tv'et. Det foregår normalt ved at trykke på tasten Input (indgang) (       ) og derefter vælge den relevante indgang på en liste eller en menu på tv'et.

Det kan dog på visse tv'er lade sig gøre at omprogrammere indgangstasten på OFA-fjernbetjeningen, så du direkte kan vælge den HDMI-indgang, som din streaming-boks er sat i, f.eks. HDMI 2. Denne funktion kaldes "discrete command" (diskret kommando) og kan aktiveres, selvom din originale fjernbetjening ikke havde en direkte tast til HDMI 2.

Generelt understøttes denne funktion kun på enheder fra de større producenter, som f.eks. Samsung, LG og Sony. Du kan teste, om dit tv understøtter funktionen, ved at følge nedenstående fremgangsmåde. Den beskriver også, hvordan du indstiller den rigtige HDMI-indgang på indgangstasten på OFA-fjernbetjeningen.

Du skal først sørge for, at fjernbetjeningen One For All allerede kontrollerer dit tv ved at følge konfigurationsmetoderne A (Simpleset) eller B (vha. kode). Du skal derefter sørge for, at tv'et er indstillet til en anden indgang end din streamingboks (f.eks. tv), og:

1.  Hold tasterne TV Input og TV Power nede, indtil hjulet blinker gult to gange (sørg for at trykke kort på TV Input før TV Power, ellers kan det være, at tv'et slukkes)

2.  Ret fjernbetjeningen mod tv'et, og tryk på tasten TV Input (HDMI 1 vises*)

3.  Hvis dette er den korrekte indgang for din streamingboks, skal du trykke på tasten TV Power for at gemme indgangen

4.  I modsat fald skal du trykke på tasten TV Input igen (HDMI 2 vises*)

5.  Gentag om nødvendigt trin 4 (op til HDMI 4), tryk på tasten TV Power for at gemme, når den korrekte indgang vises.

6.  Den grønne lysdiode blinker to gange. Nu skulle TV Input give direkte adgang til den korrekte HDMI-indgang.

tip

Hvis du vil nulstille tasten TV Input til den oprindelige funktion, skal du gentage denne procedure, indtil du får vist skærmbilledet Input selection (valg af indgang). Tryk derefter på tasten TV Power for at gemme.

Hvis du ikke kan ændre direkte til HDMI 1, 2 eller højere efter udførelsen af trin 2, 4 eller 5, kan det desværre være, at funktionen ikke understøttes på dit tv.

Image
AV Input Hdmi
Back to overview