Appgenvägsfunktion

Back to overview
1/1

Appgenvägsfunktion

Smart Control har 4 appgenvägsknappar för visning av streamat innehåll. Om din originalfjärrkontroll redan har en knapp för detta - exempelvis har många Roku-streamers en Netflix- och en Amazon-knapp - så kommer den här knappen att utföra exakt samma kommando som knappen på din originalfjärrkontroll.

Om din streamer stöder dessa knappar fungerar de som Netflix, Amazon Video, Hulu (endast USA) och YouTube.

Om du inte har en sådan knapp kan du använda den här knappen som en genväg för en streaming-app genom att programmera ett makro på den. Du kan konfigurera ett makro till valfri tjänst som stöds av en app på din streaming-enhet. Så om du föredrar BBC iPlayer eller Plex är det inga problem.

För att programmera makro behöver du först känna till i vilken ordning du ska trycka på knapparna för att alltid kunna visa tjänsten du vill ha, exempelvis på en Apple TV, där sekvensen är Bakåt (eller Hem), Meny ned och OK.

 

När du har fastställt ordningen för din enhet ska du följa stegen nedan:

1.  Sitt framför din enhet med den påslagen (inte i standby)

2.  Håll ned App-snabbvalsknappen (exempelvis knappen “N”) tills LED-lampan blinkar två gånger

3.  Tryck nu på knapparna i den ordning du vanligtvis skulle göra. Fjärrkontrollen styr din enhet och makron lagras i realtid - så om det normalt sett tar några sekunder för enheten att svara ska du inte oroa dig.

4.  När du har slutfört sekvensen - och Streaming-tjänsten har startat på din enhet - håller du ned appsnabbvalstangenten tills LED-lampan blinkar grönt två gånger och sedan slocknar. Makrot har nu lagrats.

tip

•  Se till att Streamern driver enheten i fråga före programmering

•  Om du ser att makrot inte fungerar som väntat kan du bara upprepa samma sekvens för omprogrammering

•  Vid programmering väntar du först på att enheten ska svara så lagrar fjärrkontrollen tidsstyrningen

Image
Streamer App Shortcut Feature
Back to overview