Kleur kiezen

Back to overview
1/1

Kleur kiezen

Zodra u uw apparaten hebt ingesteld, toont de kleur van de menuring het apparaat dat u bedient. Voor tv-functies is de ring geel, voor audio groen en voor uw streaming-apparaat kan het rood zijn of de merkkleur indien u de SimpleSet-methode hebt gebruikt.

Als u liever zelf een kleur kiest voor de streamerbediening, dan kan dit. Er zijn een reeks kleuren waar u uit kunt kiezen en de procedure is eenvoudig. Om dit uit te voeren:

1.  Houd Channel Up en Channel Down ingedrukt tot de rode ring tweemaal knippert.

2.  Druk op de toets Channel Up. De ring wordt wit en blijft branden.

3.  Met elke druk op de toets Channel Up verandert de ring in een andere kleur. Als u op de toets Channel Down drukt gaat u terug naar de vorige kleur. Er zijn meer dan 100 verschillende kleuren waar u uit kunt kiezen.

4.  Zodra u de kleur hebt gevonden die u mooi vindt, houdt u de toets OK ingedrukt. De ring knippert tweemaal in de huidige kleur. Vanaf nu brandt de kleur in de kleur die u hebt gekozen wanneer u de streamingbox bedient.

tip

•  Als u de laatste kleur hebt bereikt, dan knippert de ring tweemaal rood en de kleur wordt niet opgeslagen.

•  Als u 10 seconden geen toets indrukt, gaat het licht uit en wordt de kleur niet opgeslagen.

•  U kunt de kleur op elk moment wijzigen door het proces te herhalen.

 

Image
Multi_coloured ring
Back to overview