Vælg farve

Back to overview
1/1

Vælg farve

Når du har konfigureret dine enheder, viser farven på menuhjulet, hvilke enheder du kontrollerer. Hjulet er gult for tv-funktioner, grønt for lyd og kan være rødt for din streamingenhed. Det kan også have fabrikatets farve, hvis du brugte SimpleSet-metoden.

Men du kan også selv vælge farven, der henviser til enheden, du kontrollerer via streamerenheden. Der er mange nuancer at vælge mellem, og proceduren er simpel. Fremgangsmåde:

1.  Hold tasterne Channel Up og Channel Down nede, indtil hjulet blinker rødt to gange

2.  Tryk på Channel Up-tasten. Hjulet lyser konstant hvidt

3.  Hjulets farve ændres, hver gang der trykkes på tasten Channel Up (kanal op). Når der trykkes på Channel Down (kanal ned), ændres til den forrige farve. Du kan vælge mellem mere end 100 forskellige nuancer.

 4.  Når du har fundet den ønskede farve, skal du trykke på og holde OK-tasten nede. Hjulet blinker to gange med den nuværende farve. Fra nu af lyser hjulet med den valgte farve, når du betjener din streamingboks.

tip

•  Når du når til den sidste farve, blinker hjulet rødt to gange. Farven gemmes ikke.

•  Hvis du ikke trykker på en tast i 10 sekunder, slukkes lyset. Ingen farve er gemt.

•  Hvis du vil ændre farven igen, skal du bare gentage proceduren.

Image
Multi_coloured ring
Back to overview