Flerfärgad ring

Back to overview
1/1

Flerfärgad ring

Ringen runt menyriktningsknapparna tänds i ett antal olika färger. Under programmering vägleds du av färgerna genom installationsprocessen och efter att du har gjort inställningen av dina enheter indikerar de vilken enhet du styr.

Vid styrning av tv:n tänds ringen med gult sken och vid styrning av en ljudlimpa eller audio/videomottagare tänds ett grönt sken. Färgen för Streamern kan ändras beroende på inställningsmetod och streaming-enhetens märke. One For All-fjärrkontrollen är förprogrammerad för en Roku-streamingbox så att standardfärgen är lila, och om du följer SimpleSet-proceduren för att konfigurera ett annat varumärke (se SimpleSet) ändras den till en färg som associeras med varumärket du väljer, exempelvis mörkgrön för en Microsoft XBox.

Om du konfigurerar med en kod (se Kodkonfiguration) blir färgen på din streamer röd.

Du kan även välja en egen färg – se avsnittet Välj färg.

Image
Multi_coloured ring
Back to overview