Knappbeskrivningar

Back to overview
1/1

Knappbeskrivningar

1     TV Slår på och av tv:n. Tv:n måste först installeras – se Inställningar

2     TV  -  används för att välja rätt HDMI-ingång på din TV. Tv:n måste först installeras – se Inställningar

3     Power Slår på och av Streamer-boxen.

4     BACK  -  Tillbaka ett steg i menyn

5     HOME  -  Visar startmenyn

6     REPLAY  -  Spelar omedelbart upp igen

7     OPTIONS  -  Öppnar menyn Alternativ

8     REWIND  -  Spola tillbaka

9     PLAY/PAUSE  -  Spela upp och pausa innehåll

10   FAST FORWARD  -  Tryck för att öka hastigheten

11   VOLYM UPP, NED och TYST   -  Volymkontroll - Kan tilldelas till tv eller ljudlimpa/AV-mottagare – se Inställningar

12   KANAL UPP OCH NED Bläddra igenom kanaler

13   N  -  Om alternativet stöds av din enhet använder du den här knappen för att starta Netflix – Kan omprogrammeras med en Appgenvägsmakro – Se Appgenvägar

14   A  -  Om alternativet stöds av din enhet används den här knappen för att starta Amazon Video – Kan omprogrammeras med en Appgenvägsmakro – Se Appgenvägar

15   H  -  Om alternativet stöds av din enhet startar den här knappen Hulu – Kan omprogrammeras med en Appgenvägsmakro – Se Appgenvägar

16    SPELA-IKON  Om din enhet stöder det startar den här knappen YouTube – Kan omprogrammeras med en Appgenvägsmakro – Se Appgenvägar

Image
Key Descriptions
Back to overview