Beskrivelse af taster

Back to overview
1/1

Beskrivelse af taster

1     TV Slår tv'et til og fra. Tv'et skal konfigureres først – se Konfiguration

2     TV  -  Bruges til at vælge den korrekte HDMI-indgang på dit tv. Tv'et skal konfigureres først – se Konfiguration

3     Power Slår streamingboksen til og fra.

4     BACK  -  Går et trin tilbage i menuen

5     HOME  -  Viser startmenuen

6     REPLAY  -  Aktiverer øjeblikkelig genafspilning

7     OPTIONS  -  Åbner menuen for indstillinger

8     REWIND  -  Spol tilbage

9     PLAY/PAUSE  -  Afspil, og sæt afspilning på pause

10   FAST FORWARD  -  Tryk for hurtig afspilning

11   LYDSTYRKE OG LYDLØS   -  Regulering af lydstyrke - Kan tildeles til tv eller lydbjælke/AV-modtager – se Konfiguration

12   KANAL OP OG NED   -  Rul gennem kanaler

13   N  -  Starter Netflix, hvis funktionen er understøttet af din enhed – Kan omprogrammeres med en appgenvejsmakro – Se Appgenveje

14   A  -  Starter Amazon Video, hvis funktionen er understøttet af din enhed – Kan omprogrammeres med en appgenvejsmakro – Se Appgenveje

15   H  -  Starter Hulu, hvis funktionen er understøttet af din enhed – Kan omprogrammeres med en appgenvejsmakro – Se Appgenveje

16    IKONET AFSPIL  Starter YouTube, hvis funktionen er understøttet af din enhed – Kan omprogrammeres med en appgenvejsmakro – Se Appgenveje

Image
Key Descriptions
Back to overview