Inlärning

Back to overview
1/7

Inlärning

Din One For All-fjärrkontroll kan lära sig valfri funktion från en annan fungerande fjärrkontroll. Det här är en snabb och enkel engångsinstallation som gör det möjligt att styra valfri enhet med infraröd styrning som du har i vardagsrummet. Du kan även kombinera flera enheter i en med en användarvänlig fjärrkontroll – exempelvis kan du lära volymknapparna att styra din ljudlimpa, tv:ns strömförsörjning och inmatningsknapparna att styra din tv, och resterande knappar att styra en Streaming-box.

För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontroller nära till hands och att de har fungerande batterier.

För att lära sig funktioner ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen, riktad så som visas nedan:

Image
Streamer Learning
2/7

.

Håll ned TV Power och Mute tills den röda LED-lampan blinkar två gånger.  

3/7

.

Håll in tangenten du vill lagra en funktion för (exempelvis TV Power-tangenten) – Den röda LED-lampan blinkar en gång och slocknar sedan.

4/7

.

Håll in och släpp* motsvarande knapp på originalfjärrkontrollen, exempelvis Power.

5/7

.

LED-lampan blinkar grönt två gånger för att indikera att knappen har lärt sig korrekt.

6/7

.

Upprepa steg 2 och 3 för varje knapp du vill lära upp – glöm inte att du kan lära ut från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per knapp.

7/7

.

När du har lärt ut alla funktioner du behöver håller du in TV Power-tangenten tills den gröna LED-lampan blinkar fyra gånger.

tip

•  Om den röda LED-lampan visar en lång blinkning i steg 4 har inte funktionen lärts ut korrekt. Försök igen från steg 2.

•  Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar korrekt efter konfigurationen kan du gå in i inlärningsläget igen när som helst genom att upprepa proceduren från steg 1.

•  För att radera en inlärd funktion håller du ned STB POWER och MUTE tills den röda LED-lampan blinkar två gånger och sedan trycker du på knappen för att radera två gånger.

•  Om en eller flera av dina originalfjärrkontroller inte fungerar kan du fortfarande konfigurera One For All-fjärrkontrollen genom SimpleSet (B) eller Kodkonfguration (C).

•  Efter inlärningen är standardfärgen för menyringens LED-lampa röd. Om du vill ändra det här alternativet, se “Välj färg”.

 

*  Vissa fjärrkontroller skickar kommandon på andra sätt. Om du upptäcker att en funktion inte kan läras in kan du prova att hålla ned knappen på originalfjärrkontrollen istället för att trycka in den och släppa den.

Back to overview