Indlæringsfunktion

Back to overview
1/7

Indlæringsfunktion

Fjernbetjeningen One For All kan indlære alle funktioner fra alle fungerende fjernbetjeninger. Konfigurationen er let og skal kun foretages én gang og giver dig mulighed for at betjene alle infrarøde enheder i din stue. Du kan endda kombinere flere enheder, så de alle kan betjenes med én brugervenlig fjernbetjening. Du kan f.eks. lære dine lydstyrkeknapper at kontrollere lydstyrken på en lydbjælke og lære tænd/sluk- og indgangstasterne til tv'et at kontroller dit tv. De øvrige taster kan du lære at kontrollere en streamingboks.

Proceduren kræver, at du har alle dine originale fjernbetjeninger ved hånden, og at de er forsynet med fungerende batterier.

Indlæring af funktioner – den originale fjernbetjening skal være ca. 3 cm. fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist nedenfor:

Image
Streamer Learning
2/7

.

Hold tasterne TV Power og Mute nede, indtil den røde lysdiode blinker to gange.  

3/7

.

Tryk kort på tasten, der skal lære en funktion (f.eks. tasten TV Power) – Den røde lysdiode blinker én gang og slukkes.

4/7

.

Tryk kort* på den tilsvarende tast på den originale fjernbetjening, f.eks. tænd/sluk.

5/7

.

Lysdioden blinker to gange for at vise, at tasten har lært koden korrekt.

6/7

.

Gentag trin 2 og 3 for hver tast, der skal indlæres. Husk på, at du kan indlære funktioner fra flere fjernbetjeninger men kun én funktion pr. tast.

7/7

.

Når du har indlært alle de ønskede funktioner, skal du trykke på og holde TV Power-tasten nede, indtil den grønne lysdiode blinker fire gange.

tip

Hvis den røde lysdiode udsender ét langt blink i trin 4, er funktionen ikke indlært korrekt. Gentag proceduren fra trin 2.

Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke fungerer korrekt efter konfigurationen, kan du altid aktivere indlæringstilstanden ved at gentage proceduren fra trin 1.

For at slette en indlært funktion skal du holde tasterne STB POWER  og MUTE nede, indtil den røde lysdiode blinker to gange. Tryk derefter på tasten, der skal slettes, to gange.

Hvis én eller flere af dine originale fjernbetjeninger ikke fungerer, kan du stadig konfigurere fjernbetjeningen One For All vha. SimpleSet (B) eller Kodekonfiguration (C).

Når indlæringen er gennemført, lyser menuhjulets lysdiode i standardfarven rød. Se "Vælg farve" for at ændre dette.

 

Nogle fjernbetjeninger sender kommandoer på andre måder. Hvis du oplever, at en funktion ikke kan indlæres, skal du prøve at holde tasten nede på den originale fjernbetjening i stedet for at trykke kort på den.

Back to overview