Konfiguration via kod

Back to overview
1/7

Konfiguration via kod

Om din enhets varumärke inte är listat i SimpleSet-funktionen kan du konfigurera genom att testa koderna individuellt. För att göra detta först lokaliserar du varumärket i kodlistan. Varumärken listas via enhetstyp; tv, Streamer eller ljud (mottagare eller ljudlimpa).

Varje kod består av 5 siffror, som kan anges med följande knappar som står för siffrorna 1-6:

 

Image
Streamer Setup by Code
2/7

.

Starta enheten (inte i standby) och rikta OFA-fjärrkontrollen mot den.

 

Image
TV AAN
3/7

.

TV

Håll ned knapparna TV Power och BACK tills den gula LED-lampan under ringknappen blinkar två gånger.

 

Streamer / Digital Media Box

Håll ned STREAMER POWER och HOME - tills den röda LED-lampan under strömknappen blinkar två gånger

 

 

 

Ljud Mottagare, Ljudlimpa

Håll ned Volume + och Volume – tills den gröna LED-lampan under strömknappen blinkar två gånger.

Image
Streamer TV POWER _ Back
Image
Streamer Power_Home
Image
Streamer Volume +-
4/7

.

Ange den första 5-siffriga koden som listas för ditt varumärke (t.ex. 31331 för Telefunken).

Image
 Streamer setup by code stap3.jpg
5/7

.

Den gröna LED-lampan blinkar två gånger.

Image
 2x groen.jpg
6/7

.

Rikta nu fjärrkontrollen mot din enhet och tryck på Power (eller Mute*).

7/7

.

Om enheten stängs av (eller blir tyst*) är fjärrkontrollen redo att användas. Annars upprepar du steg 2-5 med nästa kod i listan.

tip

Om du konfigurerar en audio/video-mottagare eller ljudlimpa, testa Mute-knappen under steg 5.

Image
TV uit
Back to overview