Skifte inngang

Back to overview
1/1

.

Siden Input-knappen er beregnet til å velge inngang på TV-en, og de fleste TV-er har en meny med en liste av innganger man kan velge fra, vil knappene Menu Up, Down, Left, Right og OK midlertidig styre TV-en når du trykker på AV-knappen og en TV konfigureres. Hvis du trykker på OK-knappen, eller ikke trykker på en knapp på ti sekunder, vil disse knappene gå tilbake til å styre strømmeenheten.

Image
 Streamer INPUT key.jpg
Back to overview