Etter SimpleSet eller kodekonfigurasjon

Back to overview
1/1

.

One For All-fjernkontrollen kan styre opptil tre enheter. De fleste knapper vil styre strømmeboksen, men du kan styre noen funksjoner på TV-en og lydplanken eller AV-mottakeren

Hvis du konfigurerer en TV, vil den styres av knappene Volume Up, Down, Mute, TV Power og TV Input. Menyringen vil lyse gult for å vise at du styrer TV-en.

Hvis du også konfigurerer en lydenhet, som en lydplanke eller AV-mottaker, vil fjernkontrollen styre Volume Up, Down og Mute for den enheten. Menyringen vil lyse grønt for å vise at du styrer lydenheten.

Back to overview