Tilbakestilling

Back to overview
1/1

Tilbakestilling

Hvis du ønsker å tilbakestille fjernkontrollen til standardinnstillingene, kan du gjøre følgende:

1.  Hold inne TV Power og Back-knappen helt til ringen blinker gult to ganger

2.  Trykk OPTIONS, REPLAY og HOME etter hverandre

3.  Ringen vil blinke rødt fire ganger, og fjernkontrollen er nå tilbakestilt

Denne prosedyren vil gjenopprette innstillingene fjernkontrollen hadde da du kjøpte den.

Back to overview