Velge HDMI

Back to overview
1/1

Velge HDMI

For å kunne se bildet til strømmeboksen, må TV-en være innstilt på riktig HDMI-inngang. Dette gjøres som regel ved å trykke på Input-knappen (       ) og deretter velge riktig inngang fra en liste eller meny på TV-en.

På enkelte TV-merker er det mulig å reprogrammere Input-knappen på OFA-fjernkontrollen til å gå direkte til den spesifikke HDMI-inngangen som strømmeboksen er koblet til, for eksempel HDMI 2. Dette kalles en «diskret kommando» og kan fungere selv om du ikke hadde en direkte knapp for HDMI 2 på den opprinnelige fjernkontrollen.

Generelt sett er det bare de største produsentene som støtter dette. Gode eksempler er Samsung, LG og Sony. Du kan teste om TV-en din støtter dette ved å gjøre følgende, noe som også vil la deg angi riktig HDMI-inngang på Input-knappen på OFA-fjernkontrollen.

Sørg aller først for at One For All-fjernkontrollen allerede styrer TV-en ved å følge konfigurasjonsmetodene A (SimpleSet) eller B (Kode). Sørg deretter for at TV-en har en annen inngang enn strømmeboksen (for eksempel TV) og:

1.  Hold inne knappene TV Input og TV Power helt til ringen blinker gult to ganger (trykk på TV Input litt før TV Power, ellers kan TV-en slå seg av)

2.  Pek mot TV-en og trykk på TV Input (HDMI 1 skal vises*)

3.  Hvis dette er riktig inngang for strømmeboksen, kan du trykke på TV Power for å lagre den

4.  Hvis ikke, trykker du på TV Input på nytt (HDMI 2 skal vises*)

5.  Gjenta trinn 4 hvis nødvendig (opp til HDMI 4) og trykk på TV Power for å lagre når den riktige inngangen vises.

6.  Det grønne LED-lyset vil blinke to ganger, og fra nå av skal TV Input-knappen velge riktig HDMI-inngang direkte.

tip

Hvis du vil tilbakestille TV Input-knappen til den opprinnelige funksjonen, kan du gjenta denne prosessen helt til du ser valgskjermen for innganger, og trykke TV Power for å lagre.

*  Hvis TV-en ikke skifter direkte til HDMI 1, 2 eller høyere på trinn 2, 4 eller 5, kan det dessverre hende at denne funksjonen ikke støttes på din TV.

Image
AV Input Hdmi
Back to overview