batterier

Back to overview
1/4

Trykk ned med tommelen på baksiden av fjernkontrollen.

Image
Batteries Streamer 1
2/4

Skyv tommelen nedover for å frigjøre batteridøren.

Image
Batteries Streamer 2
3/4

Sett inn 4 x AAA-batterier med + -merket vendt oppover.

Image
Batteries Streamer 3
4/4

Skyv batteridøren på igjen som vist.

Image
Batteries Streamer 4
Back to overview