Hovedfunksjoner

Back to overview
1/1

Hovedfunksjoner

1     TV slår TV-en av og på. TV-en må først konfigureres – se Konfigurasjon

2     brukes til å velge riktig HDMI-inngang på TV-en. TV-en må først konfigureres – se Konfigurasjon

3     Power slår strømmeboksen av og på.

4     BACK  -  ett trinn tilbake i menyen

5     HOME  - viser Home-menyen

6     REPLAY  -  Spiller av på nytt umiddelbart

7     OPTIONS  -  åpner alternativmenyen

8     REWIND  -  Spiller av baklengs

9     PLAY/PAUSE  -  Spill av eller sett på pause

10   FAST FORWARD  -  Trykk for å øke avspillingshastigheten

11   VOLUME UP, DOWN and MUTE  -  volumkontroll – kan tilordnes TV eller lydplanke/AV-mottaker – se Konfigurasjon

12   CHANNEL UP AND DOWN  -  Bla gjennom kanaler

13   N  -  Denne knappen starter Netflix, hvis dette støttes på enheten – kan reprogrammeres med en makro for appsnarveier – se Appsnarveier

14   A  -  Denne knappen starter Amazon Video, hvis dette støttes på enheten – kan reprogrammeres med en makro for appsnarveier – se Appsnarveier

15   H  -  Denne knappen starter Hulu, hvis dette støttes på enheten – kan reprogrammeres med en makro for appsnarveier – se Appsnarveier

16   PLAY-IKON   -  Denne knappen starter YouTube, hvis dette støttes på enheten – kan reprogrammeres med en makro for appsnarveier – se Appsnarveier

Image
Key Descriptions
Back to overview