LearningLære funksjoner

Back to overview
1/7

Lære funksjoner

One For All-fjernkontrollen kan lære hvilken som helst funksjon av en hvilken som helst fjernkontroll. Dette er en rask og enkel engangskonfigurasjon som lar deg styre alle enheter styrt av infrarøde signaler i stuen. Du kan kombinere flere enheter i en fjernkontroll som er enkel å bruke – du kan for eksempel programmere volumknappene til å styre lydplanken, knappene TV Power og Input til å styre TV-en og resten av knappene å styre en strømmeboks.

Hvis du vil gjøre dette, må du først sørge for at du har de opprinnelige fjernkontrollene tilgjengelig, og at de har batterier som virker.

For å lære funksjoner må den opprinnelige fjernkontrollen være cirka 3 cm fra OFA-fjernkontrollen og peke mot den, som vist nedenfor:

Image
Streamer Learning
2/7

.

Hold inne TV Power og Mute helt til det røde LED-lyset blinker to ganger.

3/7

.

Trykk og slipp knappen som du vil lære bort en funksjon til (for eksempel TV Power-knappen) – det røde LED-lyset vil blinke én gang og slukkes.

4/7

.

Trykk og slipp* den tilsvarende knappen på den opprinnelige fjernkontrollen, for eksempel Power.

5/7

.

LED-lyset vil blinke grønt to ganger for å indikere at knappen har lært riktig.

6/7

.

Gjenta trinn 2 og 3 for hver knapp du vil lære bort en funksjon til – husk at du kan lære funksjoner fra flere fjernkontroller, men bare én funksjon per knapp.

7/7

.

Når du har lært bort alle funksjonene du trenger, kan du trykke og holde inne TV Power-knappen helt til det grønne LED-lyset blinker fire ganger.

tip

•  Hvis LED-lyset avgir et langt blink på trinn 4, ble ikke funksjonen riktig lært. Prøv på nytt fra trinn 2.

•  Hvis én eller flere knapper ikke virker ordentlig etter konfigurasjon, kan du når som helst gå tilbake til læringsmodus ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.

•  For å slette en lært funksjon, holder du inne STB POWER og MUTE helt til det røde LED-lyset blinker to ganger, og trykker på knappen for å slette to ganger.

•  Hvis én eller flere av de opprinnelige fjernkontrollene ikke virker, kan du fortsatt konfigurere One For All-fjernkontrollen med SimpleSet (B) eller Kodekonfigurasjon (C).

•  Etter innlæring er standardfargen på LED-lyset i menyringen rødt. Se «Velge farge» hvis du vil endre dette.

 

Enkelte fjernkontroller sender kommandoer annerledes. Hvis du opplever at en funksjon ikke kan læres, prøv å holde inne knappen på den opprinnelige fjernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.

Back to overview