Konfigurere med kode

Back to overview
1/7

Konfigurere med kode

Hvis enhetens merke ikke er oppført i SimpleSet-funksjonen, kan du konfigurere ved å prøve én kode om gangen. For å gjøre dette må du først finne merket i kodelisten. Merkene er oppført etter type enhet; TV, strømmeenhet eller lydenhet (mottaker eller lydplanke).

Hver kode består av 5 siffer, som kan tastes inn ved å bruke følgende knapper for sifrene 1–6:

 

Image
Streamer Setup by Code
2/7

.

Slå på enheten (ikke standby) og rett OFA-fjernkontrollen mot den.

Image
TV AAN
3/7

.

TV

Hold inne knappene TV Power og BACK helt til det gule LED-lyset under den runde knappen blinker to ganger.  

 

Strømmeenhet/mediaboks

Hold inne STREAMER POWER og HOME – helt til det røde LED-lyset under Power-knappen blinker to ganger

 

 

 

Lydmottaker, Lydplanke

Hold inne Volume + og Volume - helt til det grønne LED-lyset under den runde knappen blinker to ganger.

Image
Streamer TV POWER _ Back
Image
Streamer Power_Home
Image
Streamer Volume +-
4/7

.

Tast inn den første koden på 5 siffer som er angitt for ditt merke (f.eks. 31331 for Telefunken).

Image
 Streamer setup by code stap3.jpg
5/7

.

Det grønne LED-lyset vil blinke to ganger.

Image
 2x groen.jpg
6/7

.

Rett deretter fjernkontrollen mot enheten og trykk på Power (eller Mute*).

7/7

.

Hvis enheten slår seg av (eller på lydløs*) er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke, gjenta trinn 2–5 med den neste koden på listen.

tip

•  Hvis du konfigurerer en AV-mottaker eller lydplanke, kan du prøve Mute-knappen når du utfører trinn 5.

Image
TV uit
Back to overview